Tải IOSTải AndroidTải PC

Giải thưởng

heart Top 1 (2 người)
- 5 Trang Sức Thần Long Tùy Chọn + Pet 3S Hồ Ly + 1000 Mảnh Vũ Khí Tùy Chọn + 1 Thời Trang Tự Chọn + 10.000 Kim Cương + 500 Chúc Phúc 5 (200 Rương Đá Đúc)


heart Top 2 (2 người)
- 3 Trang Sức Thần Long Tùy Chọn + Pet S Bạch Hổ + 500 Mảnh Vũ Khí Tùy Chọn + 1 Thời Trang Tùy Chọn + 5000 Kim Cương + 300 Chúc Phúc 5 (100 Rương Đá Đúc)


heart Top 3 (2 người)
- 1 Trang Sức Thần Long Tùy Chọn + 300 Mảnh Vũ Khí Tùy Chọn + 2000 Kim Cương + 1 Thời Trang Tùy Chọn + 100 Chúc Phúc 5 (50 Rương Đá Đúc)

 

heart Quà tham gia

1 Cánh Tình Yêu + 50 Chúc Phúc 5 + 10 Túi Ngọc Lv5

Game