Nạp thẻNhập code

SIÊU SỰ KIỆN SOHAGAME DAY THÁNG 7

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG SOHAGAME DAY THÁNG 7
 
1. XÚC XẮC
THỜI GIAN: 00h00 ngày 07/07 - 23h59 ngày 11/07
 
 
------------------------------------------------------------
2. SHOP SOHAGAME DAY
THỜI GIAN: 00h00 ngày 07/07 - 23h59 ngày 07/07
 
 
 
 
------------------------------------------------------------
3. KM 250%
THỜI GIAN: 00h00 ngày 07/07 - 23h59 ngày 07/07
 
 
------------------------------------------------------------
4. TÍCH NẠP SOHAGAME DAY
THỜI GIAN: 00h00 ngày 07/07 - 23h59 ngày 07/07
 
 
------------------------------------------------------------
5. TÍCH TIÊU SOHAGAME DAY
THỜI GIAN: 00h00 ngày 07/07 - 23h59 ngày 07/07
 
 
------------------------------------------------------------
6. TÙY CHỌN NGỌC QUÁI CAM
THỜI GIAN: 00h00 ngày 07/07 - 23h59 ngày 07/07
 
 
------------------------------------------------------------
7. TÙY CHỌN THÚ CƯỠI ĐỎ
THỜI GIAN: 00h00 ngày 07/07 - 23h59 ngày 07/07
 
 
Game