Nạp thẻNhập code

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG SOHAGAME DAY THÁNG 8

Vâng, sự kiện được mong chờ nhất trong tháng, Sohagame Day, đã xuất hiện cùng hàng loạt siêu ưu đãi dành riêng cho các Gunner đây ạ!!!

 

1. SHOP SOHAGAME DAY
THỜI GIAN: 00h00 ngày 04/08 - 23h59 ngày 04/08
------------------------------------------------------------
2. KM 250%
THỜI GIAN: 00h00 ngày 04/08 - 23h59 ngày 04/08
------------------------------------------------------------
3. TÍCH NẠP SOHAGAME DAY
THỜI GIAN: 00h00 ngày 04/08 - 23h59 ngày 04/08
------------------------------------------------------------
4. TÍCH TIÊU SOHAGAME DAY
THỜI GIAN: 00h00 ngày 04/08 - 23h59 ngày 04/08
------------------------------------------------------------
5. TÙY CHỌN NGỌC QUÁI CAM
THỜI GIAN: 00h00 ngày 04/08 - 23h59 ngày 04/08
------------------------------------------------------------
6. TÙY CHỌN THÚ CƯỠI ĐỎ
THỜI GIAN: 00h00 ngày 04/08 - 23h59 ngày 04/08
------------------------------------------------------------
ÁP DỤNG TOÀN VƯƠNG QUỐC GUN GUN MOBILE
Game