Nạp thẻNhập code

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT MỪNG THẤT TỊCH

Thất Tịch hông ăn chè đậu đỏ được thì vào Gun Gun tham gia chuỗi sự kiện siêu ưu đãi luôn nha các Gunner ơi!!!

1. THẦN THÚ
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
------------------------------------------------------------
2. TÍCH NẠP
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
------------------------------------------------------------
3. KM 200%
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
-------------------------------------------------------------
4. 777
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
------------------------------------------------------------
5. TÙY CHỌN NGỌC QUÁI CAM
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
------------------------------------------------------------
6. TÙY CHỌN THÚ CƯỠI ĐỎ
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
------------------------------------------------------------
7. TÙY CHỌN MẢNH PHỤ KIỆN
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
-----------------------------------------------------------
8. TÙY CHỌN NGỌC 7
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
-----------------------------------------------------------
9. NẠP TÚI TU VI
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
-----------------------------------------------------------
10. TÍCH TIÊU
  • THỜI GIAN: 00h ngày 14/08 - 23h59 ngày 15/08
-----------------------------------------------------------
ÁP DỤNG TOÀN VƯƠNG QUỐC GUN GUN MOBILE
Game